Administratorem danych jest Gimnazjum nr 6 w Zielonej Górze